MOSTALZAB: Szacunkowe wybrane dane finansowe za pierwszy kwartał 2020 r.

2020-05-11 12:08
publikacja
2020-05-11 12:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-11
Skrócona nazwa emitenta
MOSTALZAB
Temat
Szacunkowe wybrane dane finansowe za pierwszy kwartał 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. („Spółka”, "Emitent") przekazuje do wiadomości publicznej szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe za I kwartał 2020 roku.

- przychody ze sprzedaży 131,8 mln zł,
- wynik z działalności operacyjnej 5,7 mln zł,
- wynik brutto 3,2 mln zł,
- wynik netto 2,2 mln zł.

Aktualna wartość backlogu Grupy Emitenta, tj. wartość zakontraktowanych robót do zrealizowania w kolejnych okresach wynosi 455,4 mln zł, natomiast szacowana wartość kontraktów do podpisania w oparciu o aktualne oferty wynosi 225,4 mln zł, co łącznie stanowi 680,8 mln zł.

Spółka zastrzega, że powyższe wyniki finansowe mają charakter szacunkowy, w związku z czym przedstawione kwoty mogą ulec zmianie oraz różnić się od wartości, które zostaną opublikowane w raporcie okresowym za I kwartał 2020 roku. Publikacja przedmiotowego raportu nastąpi w dniu 13 maja 2020 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-11 Dariusz Pietyszuk Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Firmy mogą zapłacić nawet 1 mln PLN kary

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki