REKLAMA

MOSTALZAB: Podpisanie listu intencyjnego w sprawie nabycia przedsiębiorstwa

2023-11-29 11:12
publikacja
2023-11-29 11:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 47 / 2023
Data sporządzenia: 2023-11-29
Skrócona nazwa emitenta
MOSTALZAB
Temat
Podpisanie listu intencyjnego w sprawie nabycia przedsiębiorstwa
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 29 listopada 2023 r. został podpisany list intencyjny („List intencyjny”) pomiędzy Emitentem a osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą („Przedsiębiorca”), którego przedmiotem jest potencjalna transakcja nabycia przez Emitenta (lub podmiot zależny Emitenta) prowadzonego przez Przedsiębiorcę przedsiębiorstwa („Przedsiębiorstwo”) lub jego części, przy czym finalna forma i zakres transakcji uzależniony jest od wyniku z badania due diligence tego Przedsiębiorstwa.

Głównym przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa jest produkcja i sprzedaż pojemników metalowych dla celów transportu, motoryzacji, budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego. Jego działalność obejmuje rynki europejskie, rynek amerykański oraz rynki azjatyckie. Przeprowadzenie transakcji stanowiłoby dla Grupy MOSTOSTAL ZABRZE rozszerzenie zakresu działalności o nowe produkty i rynki.

W 2022 roku Przedsiębiorstwo osiągnęło przychody ze sprzedaży na poziomie odpowiadającym ok. 14% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za ten rok. W ramach Przedsiębiorstwa zatrudnionych jest obecnie ok. 100 pracowników. Przedsiębiorca objęty jest uproszczonym postępowaniem restrukturyzacyjnym, w ramach którego został zawarty i zatwierdzony układ z wierzycielami, a ponadto, obecnie prowadzone jest w odniesieniu do Przedsiębiorcy postępowanie restrukturyzacyjne – postępowanie o zatwierdzenie układu.

Podjęcie przez Emitenta decyzji o przeprowadzeniu transakcji wymaga m.in. uzyskania satysfakcjonującego wyniku z badania due diligence Przedsiębiorstwa oraz osiągnięcia porozumień z wierzycielami Przedsiębiorcy, a także uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W Liście intencyjnym określono prawo wyłączności dla Emitenta oraz możliwość rozwiązania przez niego Listu intencyjnego w każdym momencie. List intencyjny nie rodzi po żadnej ze stron zobowiązania do dokonania transakcji. O zawarciu stosownej umowy bądź niedojściu transakcji do skutku Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-29 DARIUSZ PIETYSZUK PREZES ZARZĄDU
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki