3,9000 zł
0,26% 0,0100 zł
Mostostal Warszawa SA (MSW)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_QS3_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody ze sprzedaży 926 013 683 170 214 922 160 614
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 38 150 29 731 8 854 6 990
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 628 -16 899 1 538 -3 973
IV. Zysk (strata) brutto -9 530 -29 970 -2 212 -7 046
V. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -12 755 -33 044 -2 960 -7 769
VI. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 0 0 0 0
VII. Zysk (strata) netto -12 755 -33 044 -2 960 -7 769
VIII. przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej -13 717 -28 203 -3 184 -6 631
IX. przypisany akcjonariuszom niekontrolującym 962 -4 841 223 -1 138
X. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -71 901 -94 689 -16 688 -22 261
XI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 38 207 -1 485 8 868 -349
XII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -7 867 42 139 -1 826 9 907
XIII. Środki pieniężne na koniec okresu 112 952 42 391 25 826 9 858
XIV. 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
XV. Aktywa razem 1 041 235 1 047 261 238 073 243 549
XVI. Zobowiązania długoterminowe 210 707 296 348 48 177 68 918
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 753 451 661 258 172 272 153 781
XVIII. Zobowiązania razem 964 158 957 606 220 450 222 699
XIX. Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej) 67 139 80 826 15 351 18 797
XX. Kapitał własny ogółem 77 077 89 655 17 623 20 850
XXI. Kapitał podstawowy 44 801 44 801 10 244 10 419
XXII. Liczba akcji w szt. 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000
XXIII. 30.09.2019 30.09.2018 30.09.2019 30.09.2018
XXIV. Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej -13 717 -28 203 -3 184 -6 631
XXV. Średnia ważona liczba akcji zwykłych 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000
XXVI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej (w zł / EUR) -0,69 -1,41 -0,16 -0,33
XXVII. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej (w zł / EUR) -0,69 -1,41 -0,16 -0,33
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport_QS3_2019.pdfRaport_QS3_2019.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kw. 2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-29 Alvaro Javier de Rojas Rodríguez Członek Zarządu
2019-11-29 Jarosław Reszka Prokurent
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.