REKLAMA

MOSTALWAR: Zawarcie umowy przez Konsorcjum, w którym uczestniczy Mostostal Kielce S.A. - podmiot zależny Mostostal Warszawa S.A., z Powiatowym Zarządem Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach

2021-05-11 15:48
publikacja
2021-05-11 15:48
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-11
Skrócona nazwa emitenta
MOSTALWAR
Temat
Zawarcie umowy przez Konsorcjum, w którym uczestniczy Mostostal Kielce S.A. - podmiot zależny Mostostal Warszawa S.A., z Powiatowym Zarządem Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, iż 11 maja 2021 r. Konsorcjum, w skład którego wchodzą Mostostal Kielce S.A. jako partner – podmiot zależny Spółki (100% udziału w kapitale zakładowym) oraz Wolmost Sp. z o.o. jako lider, podpisało umowę z Powiatem Tarnowskim - Powiatowym Zarządem Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach ("Zamawiający") w sprawie realizacji zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 1346K w km od 2+858,00 do km 3+300,00 (obiekt mostowy w km 2+910,00 do km 3+199,00) w miejscowości Ostrów, Powiat Tarnowski Etap II” ("Umowa").
- Wartość Umowy: 27,53 mln PLN brutto (10,55 mln PLN brutto kwota przypadająca dla Mostostal Kielce S.A.).
- Termin realizacji przedmiotu Umowy: 40 miesięcy.
- Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury wraz z odpowiednimi protokołami i oświadczeniami Podwykonawców w siedzibie Zamawiającego.
- Okres gwarancji wynosi: 84 miesiące.
- Zabezpieczenie należytego wykonania: 5% w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-11 Carlos Enrique Resino Ruiz Członek Zarządu
2021-05-11 Marcin Kondraszuk Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki