REKLAMA
WAŻNE

MOSTALWAR: Zawarcie umowy na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Rzeszów Południe do węzła Babica

2020-07-10 14:42
publikacja
2020-07-10 14:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-10
Skrócona nazwa emitenta
MOSTALWAR
Temat
Zawarcie umowy na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Rzeszów Południe do węzła Babica
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, iż 10 lipca 2020 r. Spółka oraz Acciona Construcción S.A.(podmiot dominujący wobec Spółki - 62,13% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu; oba podmioty wspólnie zwane „Wykonawcą”) zawarła Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) umowę na realizację zadania pn.: „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Rzeszów Południe (bez węzła) do węzła Babica (z węzłem) dł. ok. 10,3 km”.
Wartość umowy: 2 230,17 mln PLN brutto.
Termin realizacji: 54 miesiące; do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 1 grudnia do 31 marca), do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 1 grudnia do 31 marca) liczonych jako cztery miesiące.
Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury.
Maksymalny okres gwarancji wynosi 10 lat.
Zabezpieczenie należytego wykonania: 10 % wartości umowy brutto w formie gwarancji bankowej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-10 Jorge Calabuig Ferre Wiceprezes Zarządu
2020-07-10 Marcin Kondraszuk Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki