REKLAMA

MOSTALWAR: Zawarcie umowy na remont, przebudowę i adaptację obiektu pofabrycznego w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu, na potrzeby Teatru Pinokio oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego.

2021-06-01 10:01
publikacja
2021-06-01 10:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-01
Skrócona nazwa emitenta
MOSTALWAR
Temat
Zawarcie umowy na remont, przebudowę i adaptację obiektu pofabrycznego w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu, na potrzeby Teatru Pinokio oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, iż Spółka 1 czerwca 2021 r. zawarła z Urzędem Miasta Łodzi ("Zamawiający") umowę na realizację zadania pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 6 – Remont, przebudowa i adaptacja obiektu pofabrycznego przy ulicy Sienkiewicza 75/77 wraz z zagospodarowaniem terenu, na potrzeby Teatru Pinokio oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego w kwartale ulic Nawrot-Piotrkowska-Roosevelta-Sienkiewicza."

Główne postanowienia umowy:
• Wartość umowy: 41,80 mln PLN brutto.
• Termin realizacji:
Zadanie 1 – 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
Zadanie 2 – 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
• Termin płatności: 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
• Okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 60 miesięcy od podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji.
• Zabezpieczenie należytego wykonania: 5 % brutto wartości umowy wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowych (na zadanie 1 i zadanie 2 osobno).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-01 Carlos Enrique Resino Ruiz Członek Zarządu
2021-06-01 Marcin Kondraszuk Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki