REKLAMA

MOSTALWAR: Zawarcie umowy na realizację budowy budynku kubaturowego

2023-12-01 17:16
publikacja
2023-12-01 17:16
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2023
Data sporządzenia: 2023-12-01
Skrócona nazwa emitenta
MOSTALWAR
Temat
Zawarcie umowy na realizację budowy budynku kubaturowego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Mostostalu Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, iż Spółka w dniu 1 grudnia 2023 r. zawarła z jednostką organizacyjną Skarbu Państwa ("Zamawiający") Umowę w sprawie realizacji budowy budynku kubaturowego.

Istotne warunki handlowe:
- Szacunkowa wartość Umowy: 84 mln PLN netto.
- Termin realizacji: do 27 miesięcy od dnia podpisania Umowy.
- Termin płatności: 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
- Okres gwarancji: 36 miesięcy od ukończenia budowy.
- Zabezpieczenie należytego wykonania: 5% ceny całkowitej brutto wniesione w formie gwarancji bankowej.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardu rynkowego.
W ocenie Zarządu powyższa Umowa, ze względu na jej znaczną wartość, może mieć potencjalnie istotny wpływ na przyszłe wyniki finansowe Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-12-01 Jorge Calabuig Ferre Wiceprezes Zarządu
2023-12-01 Marcin Kondraszuk Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki