REKLAMA

MOSTALWAR: Wybór podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

2021-06-07 15:44
publikacja
2021-06-07 15:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-07
Skrócona nazwa emitenta
MOSTALWAR
Temat
Wybór podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Mostostal Warszawa S.A. („Spółka”) informuje, że 7 czerwca 2021 r. Rada Nadzorcza Mostostal Warszawa S.A. działając na podstawie § 24 pkt 6 Statutu Spółki dokonała wyboru zgodnie z rekomendacją Komitetu Audytu firmy KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa, do dokonania przeglądów półrocznych jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz badań jednostkowych i skonsolidowanych rocznych sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2021 i 2022, tym samym umowa zostanie zawarta na dwa lata. Firma KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 3546.
Spółka korzystała z usług świadczonych przez firmę KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. w latach 2019 i 2020 w zakresie przeglądu półrocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz badania rocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-07 Carlos Enrique Resino Ruiz Członek Zarządu
2021-06-07 Jarosław Reszka Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki