REKLAMA

MOSTALWAR: Umowa na wykonanie prac budowlano-montażowych dla inwestycji pn. "Budowa budynku naukowo-dydaktycznego na Kampusie Ochota"

2021-05-25 11:13
publikacja
2021-05-25 11:13
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-25
Skrócona nazwa emitenta
MOSTALWAR
Temat
Umowa na wykonanie prac budowlano-montażowych dla inwestycji pn. "Budowa budynku naukowo-dydaktycznego na Kampusie Ochota"
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, iż 25 maja 2021 r Spółka zawarła z Uniwersytetem Warszawskim ("Zamawiający") umowę na realizację zadania pn. "Wykonanie przez Generalnego Wykonawcę robót budowlano-montażowych dla inwestycji pn. "Budowa budynku naukowo-dydaktycznego na Kampusie Ochota (psychologia, kognitywistyka, psychofizjologia)" objętej programem wieloletnim pn. "Uniwersytet Warszawski 2016-2025".
Główne postanowienia umowy:
- Wartość umowy: 138,93 mln PLN brutto.
- Termin realizacji: do 30 miesięcy licząc od daty przekazania Terenu budowy.
- Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
- Maksymalny okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 120 miesięcy od podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji.
- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 5 % wartości brutto wynagrodzenia wniesione w formie gwarancji bankowej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-25 Carlos Enrique Resino Ruiz Członek Zarządu
2021-05-25 Marcin Kondraszuk Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki