REKLAMA

MOSTALWAR: Szacunkowe wyniki za I półrocze 2023 rok

2023-08-21 17:24
publikacja
2023-08-21 17:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2023
Data sporządzenia: 2023-08-21
Skrócona nazwa emitenta
MOSTALWAR
Temat
Szacunkowe wyniki za I półrocze 2023 rok
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Mostostalu Warszawa S.A. ("Spółka") przekazuje szacunkowe wyniki za I półrocze 2023 rok:

Skonsolidowane dane finansowe (dane narastająco za I półrocze 2023 roku):
- przychody ze sprzedaży: 775 mln PLN,
- zysk brutto ze sprzedaży: 46 mln PLN,
- zysk netto: 5 mln PLN (w tym zysk netto przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej: 5 mln PLN oraz zysk netto przypisany akcjonariuszom niekontrolującym: 0 mln PLN).

Jednostkowe dane finansowe (dane narastająco za I półrocze 2023 roku):
- przychody ze sprzedaży: 628 mln PLN,
- zysk brutto ze sprzedaży: 32 mln PLN,
- zysk netto: 3 mln PLN.

Jednocześnie Spółka informuje, że prezentowane dane finansowe będą przedmiotem przeglądu przez biegłego rewidenta i mogą się różnić od danych, które będą zaprezentowane przez Spółkę w skonsolidowanym oraz jednostkowym sprawozdaniu za I półrocze 2023 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-08-21 Carlos Enrique Resino Ruiz Członek Zarządu
2023-08-21 Marcin Kondraszuk Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta premium dla tych, którzy chcą czegoś więcej

Najlepsze konta premium dla tych, którzy chcą czegoś więcej

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki