REKLAMA

MOSTALWAR: Szacunkowe wyniki za I kwartał 2022 roku

2022-04-29 07:55
publikacja
2022-04-29 07:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2022
Data sporządzenia: 2022-04-29
Skrócona nazwa emitenta
MOSTALWAR
Temat
Szacunkowe wyniki za I kwartał 2022 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Mostostalu Warszawa S.A. ("Spółka") przekazuje szacunkowe wyniki za I kwartał 2022 r.:
Skonsolidowane dane finansowe (dane narastająco za okres od 1 stycznia do 31 marca 2022 r.):
- przychody ze sprzedaży: 301 mln PLN,
- zysk brutto ze sprzedaży: 22 mln PLN,
- zysk netto: 1,6 mln PLN (w tym zysk netto przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej: 0,7 mln PLN oraz zysk netto przypisany akcjonariuszom niekontrolującym: 0,9 mln PLN).
Jednostkowe dane finansowe (dane narastająco za okres od 1 stycznia do 31 marca 2022 r.):
- przychody ze sprzedaży: 188 mln PLN,
- zysk brutto ze sprzedaży: 15 mln PLN,
- zysk netto: 0,15 mln PLN.
Jednocześnie Spółka informuje, że prezentowane dane finansowe mogą się różnić od danych, które będą zaprezentowane przez Spółkę w skonsolidowanym oraz jednostkowym raporcie za I kwartał 2022 r. Prezentowane dane nie podlegają przeglądowi i badaniu przez biegłego rewidenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-04-29 Jorge Calabuig Ferre Wiceprezes Zarządu
2022-04-29 Jarosław Reszka Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki