REKLAMA

MOSTALWAR: Informacja w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty

2021-05-26 14:31
publikacja
2021-05-26 14:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-26
Skrócona nazwa emitenta
MOSTALWAR
Temat
Informacja w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, iż Spółka 26 maja 2021 r. została powiadomiona przez PKP "Intercity" S.A. ("Zamawiający") o wyborze najkorzystniejszej oferty Mostostal Warszawa S.A. w postępowaniu pn. "Przebudowa kanałów rewizyjnych i posadzek w hali lokomotywowni na stacji Wrocław Główny".

Oferta złożona przez Spółkę obejmuje:
- Wartość umowy: 29,99 mln PLN brutto.
- Termin realizacji: 20 miesięcy licząc od daty przekazania Terenu budowy.
- Termin płatności: 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
- Okres gwarancji 36 miesięcy.
- Zabezpieczenie należytego wykonania: 5% ceny ofertowej (ceny brutto) wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

Od decyzji w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty przysługuje odwołanie, które można wnieść w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-26 Jorge Calabuig Ferre Wiceprezes Zarządu
2021-05-26 Marcin Kondraszuk Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki