REKLAMA

MOSTALWAR: Informacja w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty

2021-04-30 18:42
publikacja
2021-04-30 18:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-30
Skrócona nazwa emitenta
MOSTALWAR
Temat
Informacja w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, iż Spółka 30 kwietnia 2021 r. została powiadomiona przez Uniwersytet Warszawski ("Zamawiający") o wyborze najkorzystniejszej oferty Mostostal Warszawa S.A. w postępowaniu pn. "Wykonanie przez Generalnego Wykonawcę robót budowlano-montażowych dla inwestycji pn. "Budowa budynku naukowo-dydaktycznego na Kampusie Ochota (psychologia, kognitywistyka, psychofizjologia)" objętej programem wieloletnim pn. "Uniwersytet Warszawski 2016-2025".

Oferta złożona przez Spółkę obejmuje:
- Wartość umowy: 138,93 zł mln brutto.
- Termin realizacji: 30 miesięcy licząc od daty przekazania Terenu budowy.
- Termin płatności: 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
- Okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 120 miesięcy od podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji.
- Zabezpieczenie należytego wykonania: 5 % ceny ofertowej (ceny brutto) wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

Od decyzji w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty przysługuje odwołanie, które można wnieść w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Marcin Kondraszuk Pełnomocnik
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki