REKLAMA

MOSTALWAR: Informacja w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty

2021-04-23 12:08
publikacja
2021-04-23 12:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-23
Skrócona nazwa emitenta
MOSTALWAR
Temat
Informacja w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, iż 23 kwietnia 2021 r. Spółka została powiadomiona przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach ("GDDKIA") o wyborze najkorzystniejszej oferty Konsorcjum w składzie: Mostostal Warszawa S.A. – Lider oraz Acciona Construcción S.A. – Partner (oba podmioty wspólnie "Wykonawca") w postępowaniu pn.: "Budowa obwodnicy Opatowa S74 i DK 9".

Oferta złożona przez Wykonawcę obejmuje:
- Wartość umowy: 403,66 mln PLN brutto.
- Termin realizacji: 36 miesięcy.
- Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury.
- Maksymalny okres gwarancji wynosi 10 lat.
- Zabezpieczenie należytego wykonania: 10 % wartości umowy.

Od decyzji w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty przysługuje odwołanie, które można wnieść w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-23 Jacek Szymanek Członek Zarządu
2021-04-23 Jarosław Reszka Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki