3,1500 zł
-0,32% -0,0100 zł
Mostostal Warszawa SA (MSW)

Informacja w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2019
Data sporządzenia: 2019-03-19
Skrócona nazwa emitenta
MOSTALWAR
Temat
Informacja w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, iż Spółka 19 marca 2019 r. została powiadomiona przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. ("Zamawiający") o wyborze najkorzystniejszej oferty Spółki na realizację zadania pn. „Kompleksowa modernizacja zajezdni autobusowej Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. Tychy przy ul. Towarowej 1 w Tychach - drugie postępowanie”.

Oferta złożona przez Spółkę obejmuje:

• Wartość umowy: 58,20 mln PLN brutto,
• Termin realizacji: 13 miesięcy,
• Termin płatności: 30 dni od dnia prawidłowo wystawionej i złożonej do Zamawiającego faktury,
• Okres gwarancji wynosi - 60 miesięcy na roboty budowlane, 36 miesięcy na dostawy, licząc od daty Odbioru końcowego,
• Zabezpieczenie należytego wykonania: 10% ceny całkowitej podanej w Ofercie.

Od decyzji w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty przysługuje odwołanie, które można wnieść w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-19 Alvaro Javier de Rojas Rodríguez Członek Zarządu
2019-03-19 Marcin Kondraszuk Prokurent
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.