REKLAMA

MOSTALPLC: Podpisanie umowy generalnej o gwarancje ubezpieczeniowe.

2021-03-01 13:42
publikacja
2021-03-01 13:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2021
Data sporządzenia: 2021-03-01
Skrócona nazwa emitenta
MOSTALPLC
Temat
Podpisanie umowy generalnej o gwarancje ubezpieczeniowe.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Mostostal Płock S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 01 marca 2021 r Spółka podpisała z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" z siedzibą w Warszawie jako Towarzystwem (Gwarantem) Umowę Generalną o Gwarancje Ubezpieczeniowe, której przedmiotem jest udzielanie na podstawie wniosków Spółki następujących rodzajów gwarancji:

1) zapłaty wadium,
2) należytego wykonania kontraktu,
3) usunięcia wad i usterek.

Łączna suma gwarancyjna z tytułu wszystkich udzielonych i niewygasłych gwarancji, wydanych
na podstawie niniejszej umowy, zwana dalej „limitem gwarancyjnym” wynosi 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych 00/100).
Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-01 Robrt Kowalski Członek Zarządu
2021-03-01 Krzysztof Bartczak Prokurent Spółki
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki