REKLAMA

MOONLIT S.A.: Powzięcie informacji o skierowaniu wobec Moonlit S.A. wezwania do zapłaty przez Jakuba Wójcika

2023-05-29 22:34
publikacja
2023-05-29 22:34
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2023
Data sporządzenia: 2023-05-29
Skrócona nazwa emitenta
MOONLIT S.A.
Temat
Powzięcie informacji o skierowaniu wobec Moonlit S.A. wezwania do zapłaty przez Jakuba Wójcika
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka”) niniejszym informuje, iż powzięła informację o skierowaniu przez Pana Jakuba Wójcika, reprezentowanego przez adw. Michała Pękałę oraz adw. Tomasza Opara, wezwania do zapłaty kwoty 163 109,67 zł tytułem wynagrodzenia obliczonego jako udział w przychodzie ze sprzedaży gry Model Builder (dalej: “Gra”) przysługujący panu Jakubowi Wójcikowi na podstawie umowy ze Spółką z dnia 17 października 2019 roku (dalej: “Umowa”) jako wynagrodzenie za przekazanie Spółce pomysłu na Grę oraz wykonanie innych obowiązków wskazanych w Umowie.

W ocenie Spółki roszczenia Pana Jakuba Wójcika są bezzasadne, a wszelkie należne świadczenia wobec pana Jakuba Wójcika zostały uregulowane.

Spółka wskazuje, iż podejmie starania zmierzające do polubownego wyjaśnienia powyższej sprawy, a w razie niemożności dojścia do rozwiązania polubownego, podejmie wszelkie kroki zmierzające do obrony przed powyższym, bezzasadnym roszczeniem.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-29 Łukasz Kozak Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki