REKLAMA

MOONLIT S.A.: Aktualizacja informacji dotyczącej wypowiedzenia umowy przez CD Projekt S.A.

2023-05-31 23:31
publikacja
2023-05-31 23:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2023
Data sporządzenia: 2023-05-31
Skrócona nazwa emitenta
MOONLIT S.A.
Temat
Aktualizacja informacji dotyczącej wypowiedzenia umowy przez CD Projekt S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka”) w nawiązaniu do wypowiedzenia umowy licencyjnej z dnia 28 lipca 2022 r. (“Umowa”) złożonego przez CD PROJEKT S.A., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 1/2023 z dnia 26 maja 2023 r. - informuje, iż po rozmowach z przedstawicielami CD PROJEKT S.A., Spółka uzyskała informację, iż wypowiedzenie umowy nie zostanie wycofane. Dodatkowo przedstawiciele CD PROJEKT S.A. sprecyzowali, że wypowiadając umowę mieli na celu żądanie wycofania ze sprzedaży jedynie dodatku do gry (“DLC”) zawierającego postacie oparte na licencji udzielonej Umową oraz zestawów (tzw. bundle) złożonych z DLC i innych produktów, a nie podstawowej wersji gry Model Builder.

Jednocześnie Spółka wskazuje, że zaległe opłaty licencyjne zostaną niezwłocznie uiszczone przez Spółkę na rzecz CD PROJEKT S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-31 Łukasz Kozak Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki