REKLAMA

MOONLIT: Informacja dotycząca raportu rocznego za 2022 r.

2023-05-29 22:43
publikacja
2023-05-29 22:43
Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”; “Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 1/2023 z dnia 17 stycznia 2023 r. oraz raportu bieżącego EBI nr 5/2023 z dnia 21 kwietnia 2023 r. oraz raportu bieżącego EBI nr 7/2023 z dnia 9 maja 2023 r. informuje o zmianie terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2022 rok.

Zgodnie z raportem bieżącym EBI nr 7/2023 termin publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2022 rok został przesunięty na dzień 31 maja 2023 r.

Emitent informuje, że do dnia publikacji niniejszego raportu nie zakończyło się badanie sprawozdania finansowego Spółki. Spółka powzięła informację, iż zakończenie badania nie będzie możliwe we wskazanym wyżej terminie, który jest maksymalnym możliwym terminie przewidzianym w regulaminie ASO. Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę brak zakończenia badania we wskazanym, a także wcześniej ustalonym terminie spowodowany jest brakiem działań po stronie Spółki, w szczególności brakiem podjęcia w bieżącym roku odpowiednich działań przez były Zarząd Spółki. Ponadto w obecnej sytuacji Spółki, pomimo podejmowania działań mających na celu umożliwienie dalszej działalności Spółki, nie można z całą pewnością stwierdzić czy występują przesłanki do kontynuacji działalności przez Spółkę, zatem nie można z całą pewnością stwierdzić, czy sprawozdanie finansowe powinno zostać zgodnie z przepisami sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności, jednak w ocenie Spółki nie istnieje również pewność co do braku kontynuacji działalności i sporządzenia sprawozdania finansowego przy takim założeniu. W ocenie Spółki sporządzenie sprawozdania finansowego powinno zostać zakończone w chwili kiedy Spółka uzyska pewność co do kontynuacji działalności i tym samym uzyska pewność co do prawidłowości sporządzenia sprawozdania finansowego przy założeniu kontynuacji działalności. Wobec powyższego konieczne stało się przedłużenie terminu zakończenia badania sprawozdania finansowego i tym samym przesunięcie publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2022 rok na nieustalony w chwili obecnej, pierwszy możliwy termin, w którym Spółka będzie mogła zgodnie z przepisami sporządzić sprawozdanie finansowe w sposób niebudzący wątpliwości.

Emitent przekaże informację o terminie publikacji raportu rocznego niezwłocznie po uzyskaniu informacji pozwalającej na ustalenie tego terminu na konkretną datę.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Potrzebujesz niezawodnego połączenia            z siecią? Sprawdź ofertę Plusa dla firm!

Potrzebujesz niezawodnego połączenia z siecią? Sprawdź ofertę Plusa dla firm!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki