REKLAMA

MONNARI TRADE S.A.: Zgłoszenie kandydatur na Członków Rady Nadzorczej Emitenta.

2021-06-16 15:14
publikacja
2021-06-16 15:14
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zyciorys_Anna_Augustyniak-Kala.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zyciorys_Jacek_Pierzynski_.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zyciorys_Ryszard_Zatorski_.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-16
Skrócona nazwa emitenta
MONNARI TRADE S.A.
Temat
Zgłoszenie kandydatur na Członków Rady Nadzorczej Emitenta.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W związku z § 19 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd MONNARI TRADE S.A. informuje, że w dniu 16 czerwca 2021 r. do Spółki wpłynęło od Akcjonariusza - Pana Mirosława Misztala zgłoszenie dotyczące 3 kandydatur:
- Pani Anny Augustyniak-Kala,
- Pana Jacka Pierzyńskiego,
- oraz Pana Ryszarda Zatorskiego,
na Członków Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A., które będą zgłoszone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 czerwca b.r. Wyżej wymienione osoby wyraziły zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej. Życiorysy ww. osób stanowią załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Życiorys Anna Augustyniak-Kala.pdfŻyciorys Anna Augustyniak-Kala.pdf
Życiorys Jacek Pierzyński .pdfŻyciorys Jacek Pierzyński .pdf
Życiorys Ryszard Zatorski .pdfŻyciorys Ryszard Zatorski .pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-16 Mirosław Misztal Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki