REKLAMA

MONNARI TRADE S.A.: Powołanie Prezesa Zarządu MONNARI TRADE S.A.

2021-04-27 19:14
publikacja
2021-04-27 19:14
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Miroslaw_Misztal_notka_biograficzna_27.04.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-27
Skrócona nazwa emitenta
MONNARI TRADE S.A.
Temat
Powołanie Prezesa Zarządu MONNARI TRADE S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 5 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd MONNARI TRADE S.A. informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 27 kwietnia 2021 roku powołała w skład Zarządu Spółki Pana Mirosława Misztala, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu.
Pan Mirosław Misztal nie prowadzi działalności konkurencyjnej do działalności prowadzonej przez MONNARI TRADE S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej dla MONNARI TRADE S.A., jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Mirosław Misztal nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Informacje na temat posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanego stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej przedstawiono w załączniku.
Załączniki
Plik Opis
Mirosław Misztal notka biograficzna 27.04.2021.pdfMirosław Misztal notka biograficzna 27.04.2021.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-27 Mirosław Misztal Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki