REKLAMA

MONNARI TRADE S.A.: Powołanie Członków Rady Nadzorczej.

2021-06-21 19:07
publikacja
2021-06-21 19:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zyciorys_Anna_Augustyniak-Kala.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zyciorys_Jacek_Pierzynski_.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zyciorys_Ryszard_Zatorski_.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-21
Skrócona nazwa emitenta
MONNARI TRADE S.A.
Temat
Powołanie Członków Rady Nadzorczej.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd MONNARI TRADE S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 czerwca 2021 r. powołało:
Panią Annę Augustyniak-Kala, Pana Jacka Pierzyńskiego oraz Pana Ryszarda Zatorskiego do Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A.

Na podstawie złożonych oświadczeń powołani Członkowie Rady Nadzorczej nie prowadzą działalności konkurencyjnej do działalności prowadzonej przez MONNARI TRADE S.A., nie uczestniczą w spółkach konkurencyjnych dla MONNARI TRADE S.A. jako wspólnik spółek cywilnych, spółek osobowych lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczą również w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członkowie jej organów.

Na podstawie złożonych oświadczeń powołani Członkowie nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy KRS.

Informacje na temat posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej przedstawiono w załączonych plikach.

Załączniki
Plik Opis
Życiorys Anna Augustyniak-Kala.pdfŻyciorys Anna Augustyniak-Kala.pdf
Życiorys Jacek Pierzyński .pdfŻyciorys Jacek Pierzyński .pdf
Życiorys Ryszard Zatorski .pdfŻyciorys Ryszard Zatorski .pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-21 Mirosław Misztal Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki