REKLAMA

MONNARI TRADE S.A.: Korekta raportu kwartalnego QSr za 1 kwartał 2021

2021-05-31 17:47
publikacja
2021-05-31 17:47
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-31
Skrócona nazwa emitenta
MONNARI TRADE S.A.
Temat
Korekta raportu kwartalnego QSr za 1 kwartał 2021
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Monnari Trade S.A. informuje, iż w związku z omyłkowym:

- umieszczeniem na stronie 10 i 11 Raportu, na któych prezentowany jest Jednostkowy rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów, danych porównawczych za rok 2019 zamiast danych za 1. kwartał 2020 r.
- błędnym wskazaniem na stronie 10 i 11 Raportu okresu, za który prezenotawne są dane sprawozdawcze - wskazano 'Okres zakończony 31/12/2020' zamiast "Okres zakończony 31/03/2021",
- błędnym nagłówku Raportu na stronach od 5 do 14, któty wskazywał, iż przentowane dane przedstawiają "Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSSF w kształcie zatwierdzonym
przez Unię Europejską za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r." zamiast "Raport kwartalny obejmujący śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR 34 za I kw. 2021 r. oraz śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Jednostki Dominującej",

zaistniała konieczność przesłania skorygowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej za 1 kwartał 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-31 Mirosław Misztal Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki