REKLAMA

MONNARI TRADE S.A.: Informacje udzielone Akcjonariuszom Spółki w trybie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych

2021-07-05 21:07
publikacja
2021-07-05 21:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zalacznik_do_rb_15_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-05
Skrócona nazwa emitenta
MONNARI TRADE S.A.
Temat
Informacje udzielone Akcjonariuszom Spółki w trybie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd MONNARI TRADE S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że zgodnie z § 19 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przekazuje w załączeniu odpowiedzi udzielone Akcjonariuszom Spółki w trybie art. 428 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z pytaniami skierowanymi do Zarządu, w dniu 21 czerwca 2021 roku, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Załączniki
Plik Opis
Załącznik do rb 15_2021.pdfZałącznik do rb 15_2021.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-05 Mirosław Misztal Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki