REKLAMA
PIT 2023

MOJ S.A.: Udzielenie prokury

2023-10-02 14:16
publikacja
2023-10-02 14:16
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2023
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
MOJ S.A.
Temat
Udzielenie prokury
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki MOJ S.A. - informuje, że z dniem 1 października 2023 roku na mocy uchwały Zarządu Spółki udzielono prokury Pani Katarzynie Guzy. Udzielona prokura umocowuje wyłącznie do dokonywania czynności wspólnie z członkiem zarządu.

Katarzyna Guzy posiada wykształcenie wyższe. W 2008 roku ukończyła studia magisterskie,w 2010 roku ukończyła studia podyplomowe na kierunku Finanse i Rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Przebieg pracy zawodowej: - od I. 2009 r. do VII. 2017 r. CTL Logistics , specjalista ds. księgowości, od -VIII. 2017 r. -do IX. 2020 r. - Grupa Kapitałowa Fasing S.A. specjalista ds. księgowości , od X.2020 r. do chwili obecnej Główna Księgowa - MOJ S.A.

Według złożonego oświadczenia Pani Katarzyna Guzy nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-10-02 Jacek Kudela Prezes Zarządu
2023-10-02 Przemysław Biskup Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki