0,3720 zł
20,78% 0,0640 zł
MODE SA (MOE)

Zmina stanu posiadania

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2016
Data sporządzenia: 2016-12-13
Skrócona nazwa emitenta
MODE S.A.
Temat
Zmina stanu posiadania
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd MODE S.A. („Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż w dniu 13 grudnia 2016r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie od ABS Investment S.A. („Akcjonariusz”) o następującej treści:

„Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym zawiadamiamy o zmianie dotychczas posiadanego udziału poprzez zwiększenie posiadania powyżej progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki MODE SA z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka).

1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:
Zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana zakupem w dniu 9 grudnia 2016r. w drodze umowy cywilnoprawnej, 300.000 akcji na okaziciela Spółki.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Przed zakupem posiadaliśmy 85.000 akcji co stanowiło 1,44% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 85.000 głosów, co stanowiło 1,44% ogólnej liczby głosów.

3. liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
W wyniku nabycia akcji Spółki, posiadamy 385.000 akcji stanowiących 6,51% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 385.000 głosów, co stanowi 6,51% ogólnej liczby głosów.

4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki:
Nie dotyczy – nie posiadamy podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki.

5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej:
Nie dotyczy – umowy nie zostały zawarte.

6. Okoliczności, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-8 ustawy o ofercie publicznej
Nie dotyczy.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-12-13 Rafał Stepiuk Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

Brak wydarzeń
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.