REKLAMA

MODE S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2019 r.

2019-06-08 00:55
publikacja
2019-06-08 00:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
MOE_-_ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_-_zmiana_porzadku_obrad.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
MOE_-_Projekty_uchwal_-_zmiana_porzadku_obrad.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
MOE_-_informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
MOE_-_pelnomocnictwo_OP.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
MOE_-_pelnomocnictwo_OF.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
MOE_-_Formularz_glosowania_przez_pelnomocnika_-_zmiana_porzadku_obrad.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-08
Skrócona nazwa emitenta
MODE S.A.
Temat
Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2019 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd spółki Mode Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie, w związku z otrzymanymi wnioskami akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów w sprawie uzupełnienia porządku obrad, niniejszym w załączeniu przekazuje zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 27 czerwca 2019 r. na godz. 12.00. Zgodnie z wnioskami akcjonariuszy, do porządku obrad wprowadzono punkty 15 i 16 (odpowiednio: Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii oraz podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i dodania art. 13a Statutu Spółki; Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki).

Zarząd przypomina, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mode S.A. odbędzie się o godz. 12.00 przy Alejach Jerozolimskich 142A, 02-305 Warszawa, w budynku West Station I, piętro 12, sala konferencyjna nr 1.

W załączeniu Zarząd przekazuje pełną uzupełnioną dokumentację.
Załączniki
Plik Opis
MOE - ogłoszenie o zwołaniu ZWZ - zmiana porządku obrad.pdfMOE - ogłoszenie o zwołaniu ZWZ - zmiana porządku obrad.pdf
MOE - Projekty uchwał - zmiana porządku obrad.pdfMOE - Projekty uchwał - zmiana porządku obrad.pdf
MOE - informacja o ogólnej liczbie akcji.pdfMOE - informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf
MOE - pełnomocnictwo OP.pdfMOE - pełnomocnictwo OP.pdf
MOE - pełnomocnictwo OF.pdfMOE - pełnomocnictwo OF.pdf
MOE - Formularz głosowania przez pełnomocnika - zmiana porządku obrad.pdfMOE - Formularz głosowania przez pełnomocnika - zmiana porządku obrad.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-08 Rafał Stepiuk Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki