REKLAMA

MM CONFERENCES: Opinia zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru

2021-01-14 10:58
publikacja
2021-01-14 10:58
Zarząd spółki pod firmą MM Conferences spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000300045 („Spółka”), działając na podstawie art. 433 § 2 KSH przedstawia Akcjonariuszom zebranym na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy swoją opinię uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz proponowanej ceny emisji.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 3Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki