REKLAMA

MKiŚ pracuje nad nowelizacją prawa energetycznego i ustawy o OZE

2021-03-02 17:34
publikacja
2021-03-02 17:34
fot. Marek Wiśniewski / Puls Biznesu

Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad nowelizacją prawa energetycznego i ustawy o odnawialnych źródłach energii - wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Planowany termin przyjęcia projektu przez rząd to III kwartał 2021 r.

Proponowane zmiany wynikają w szczególności z konieczności wdrożenia do polskiego porządku prawnego unijnej dyrektywy z czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej.

W projekcie ustawy proponuje się ponadto wprowadzenie regulacji dotyczących mechanizmu nierynkowego ograniczania w wytwarzaniu z odnawialnych źródeł energii przez operatorów systemu elektroenergetycznego, a także zmian w przepisach w zakresie paliw gazowych dotyczących m.in. zwiększenia opłaty za przyłączenie do sieci przesyłowej gazowej z 25 proc. do 100 proc. rzeczywiście poniesionych przez operatora kosztów.

Projekt zakłada m.in. wprowadzenie przepisów umożliwiających od 2026 r. techniczną zmianę sprzedawcy energii elektrycznej w 24 godziny. Wprowadzony ma być także dostęp dla odbiorców energii elektrycznej w gospodarstwach domowych i mikro przedsiębiorców (o rocznym zużyciu poniżej 100 tys. kWh) do narzędzia porównywania ofert sprzedaży energii elektrycznej.

Zgodnie z projektem, Prezes URE ma otrzymać uprawnienia do ingerowania z urzędu lub na wniosek strony w treść umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii elektrycznej zawartej pomiędzy sprzedawcą a operatorem systemu dystrybucyjnego lub operatorem systemu przesyłowego, w określonych przypadkach. Prezes URE ma także otrzymać uprawnienia do samodzielnego ustalenia cen i stawek opłat dla przedsiębiorstwa energetycznego w przypadku wydania przez niego odmowy zatwierdzenia temu przedsiębiorstwu taryfy, gdy ta decyzja jest uzasadniona koniecznością obniżenia cen i stawek opłat.

Projekt zakłada także wprowadzenie prawa odbiorcy do zawierania umów z cenami dynamicznymi energii elektrycznej z co najmniej jednym sprzedawcą i każdym sprzedawcą, który ma ponad 200 tys. odbiorców, oraz prawa do otrzymywania informacji na temat korzyści i ryzyk związanych z takimi umowami. (PAP Biznes)

sar/ osz/

Źródło:PAP Biznes
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Energetyka

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki