MIRBUD S.A.: Wybór oferty na budowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Warszawie

2019-06-14 14:48
publikacja
2019-06-14 14:48
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-14
Skrócona nazwa emitenta
MIRBUD S.A.
Temat
Wybór oferty na budowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Warszawie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 14 czerwca 2019r. Emitent powziął informację od Zamawiającego – Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Urząd Dzielnicy Praga-Południe, ul. Podskarbińska 6 w Warszawie, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego została wybrana oferta Emitenta.

Przedmiotem Umowy będzie realizacja zadania p.n.: „Budowa Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w rejonie ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Warszawie”.

Oferta złożona przez Emitenta spełniła wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego – Urząd Miasta Stołecznego Warszawy i uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Wartość oferty: 61 122 788,00 zł brutto

O podpisaniu Umowy Emitent poinformuje odrębnym raportem.

Informacja o wyborze oferty została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na znaczną w skali Spółki wartość oferty oraz jej znaczenie dla Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-14 Jerzy Mirgos Prezes Zarządu
2019-06-14 Paweł Korzeniowski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Firmy mogą zapłacić nawet 1 mln PLN kary

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki