REKLAMA
WAŻNE

MIRBUD S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku

2022-01-11 08:52
publikacja
2022-01-11 08:52
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2022
Data sporządzenia: 2022-01-11
Skrócona nazwa emitenta
MIRBUD S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z § 80 ust. 1 oraz § 62 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) przekazuje oświadczenia o zamiarze przekazywania w roku obrotowym 2022 skonsolidowanych raportów kwartalnych za I i III kwartał 2022 roku zawierających kwartalną informację finansową, a także o zamiarze przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2022 r. zawierającego półroczne skrócone sprawozdanie finansowe oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok zawierającego roczne sprawozdanie finansowe.

Zarząd MIRBUD S.A. niniejszym podaje do wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2022:

I. Skonsolidowane raporty kwartalne:

- za I kwartał 2022 r. – 27 maja 2022 r.

- za III kwartał 2022 r. – 29 listopada 2022 r.

Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Emitent nie będzie publikował raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II i IV kwartał 2022 roku.

II. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2021 r. – 26 kwietnia 2022 r.

III. Skonsolidowany raport za I półrocze 2022 r. – 30 sierpnia 2022 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-11 Jerzy Mirgos Prezes Zarządu
2022-01-11 Paweł Korzeniowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki