REKLAMA

MIRBUD S.A.: Reorganizacja Grupy Kapitałowej MIRBUD

2021-11-19 13:43
publikacja
2021-11-19 13:43
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 41 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-19
Skrócona nazwa emitenta
MIRBUD S.A.
Temat
Reorganizacja Grupy Kapitałowej MIRBUD
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent”), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 19 listopada 2021 roku otrzymał informację od pana Wacława Jankowskiego, likwidatora spółki EXPO MAZURY S.A. w likwidacji (dalej: „Spółka”) o wydaniu postanowienia Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie wykreślenia Spółki z Rejestru Przedsiębiorców.

Emitent informuje, iż zakończenie likwidacji Spółki jest kolejnym etapem procesu reorganizacji Grupy Kapitałowej MIRBUD (dalej: „Reorganizacja”). O planowanym przebiegu Reorganizacji Emitent informował raportem bieżącym nr 36/2020.

Informacja o przebiegu reorganizacji Grupy Kapitałowej MIRBUD została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na jej znaczenie dla Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-19 Jerzy Mirgos Prezes Zarządu
2021-11-19 Paweł Korzeniowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki