MIRBUD S.A.: Publikacja memorandum informacyjnego, rozpoczęcie oferty akcji serii J Spółki oraz skupu akcji spółki zależnej JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach

2019-06-13 17:45
publikacja
2019-06-13 17:45
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-13
Skrócona nazwa emitenta
MIRBUD S.A.
Temat
Publikacja memorandum informacyjnego, rozpoczęcie oferty akcji serii J Spółki oraz skupu akcji spółki zależnej JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd MIRBUD S.A. („Emitent", „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2019 Przyjęcie założeń transakcji dotyczącej spółki zależnej informuje, że:

1) w dniu 13 czerwca 2019 roku, na stronie internetowej Spółki www.mirbud.pl (w dziale: Relacje Inwestorskie/Spółka) oraz na stronie internetowej Ipopema Securities S.A., na podstawie art. 7 ust. 9 w związku z art. 41 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. („Ustawa o ofercie publicznej”), zostało udostępnione do publicznej wiadomości memorandum informacyjne (”Memorandum”), na podstawie którego prowadzona będzie oferta akcji serii J Spółki („Akcje Serii J”) („Oferta”), emitowanych na podstawie uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia nr 5/2019 z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki MIRBUD S.A. w drodze emisji akcji serii J oraz serii K z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. do przyjęcia tekstu jednolitego statutu („Uchwała”);

2) w dniu 13 czerwca 2019 roku, na stronie internetowej Spółki www.mirbud.pl (w dziale: Relacje Inwestorskie/Spółka) oraz na stronie internetowej Ipopema Securities S.A., zostało udostępnione do publicznej wiadomości ogłoszenie w sprawie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji spółki JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach („Spółka Zależna”), na podstawie którego Spółka zamierza zrealizować skup akcji Spółki Zależnej, mający na celu doprowadzenie do przejęcia pełnej kontroli nad Spółką Zależną („Skup”) („Ogłoszenie”);

3) w dniu 17 czerwca 2019 roku rozpocznie się przyjmowanie ofert sprzedaży akcji Spółki Zależnej w ramach Skupu, na warunkach wskazanych w Ogłoszeniu;

4) w dniu 17 czerwca 2019 roku rozpocznie się przyjmowanie oświadczeń o przyjęciu oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych serii F Spółki uprawniających do objęcia Akcji Serii J („Warranty Subskrypcyjne”) oraz oświadczeń o wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych i objęciu Akcji Serii J Spółki na warunkach wskazanych w Memorandum.

Szczegółowe warunki Skupu i Oferty dostępne są, odpowiednio, w Ogłoszeniu i Memorandum.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-13 Jerzy Mirgos Prezes Zarządu
2019-06-13 Paweł Korzeniowski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki