REKLAMA

MIRBUD S.A.: Powołanie prokurenta MIRBUD S.A.

2021-06-21 15:47
publikacja
2021-06-21 15:47
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-21
Skrócona nazwa emitenta
MIRBUD S.A.
Temat
Powołanie prokurenta MIRBUD S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej: "Emitent") zgodnie z § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, że w dniu 18 czerwca 2021 roku Zarząd MIRBUD S.A. podjął Uchwałę nr 4/2021 o powołaniu Pani Anny Więzowskiej na stanowisko prokurenta Spółki i udzieleniu jej prokury łącznej to jest upoważniającej wyłącznie do dokonywania czynności w imieniu MIRBUD S.A. wraz z członkiem Zarządu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 roku.

Pani Anna Więzowska jest radcą prawnym, pełni funkcję Dyrektora Działu Prawnego MIRBUD S.A. Odbyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. Ukończyła Akademię Spółek w Szkole Głównej Handlowej, Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Łódzkim, Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, jest wpisana na listę kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Obecnie zasiada także w Radzie Nadzorczej MARYWILSKA 44 Sp. z o.o., KOBYLARNIA S.A. Od ponad 10 lat specjalizuje się w obsłudze prawnej spółek z branży budowlanej oraz deweloperskiej.

Pani Anna Więzowska nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do MIRBUD S. A. z siedzibą w Skierniewicach, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Anna Więzowska nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-21 Jerzy Mirgos Prezes Zarządu
2021-06-21 Paweł Korzeniowski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki