0,8860 zł
1,84% 0,0160 zł
Mirbud SA (MRB)

Powołanie Członka Rady Nadzorczej MIRBUD S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2020
Data sporządzenia: 2020-02-17
Skrócona nazwa emitenta
MIRBUD S.A.
Temat
Powołanie Członka Rady Nadzorczej MIRBUD S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej: "Emitent") zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 757), informuje, że w dniu 17 lutego 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. podjęło uchwałę nr 4/2020 w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. pana Artura Socińskiego.

Pan Artur Sociński został powołany w charakterze Członka Rady Nadzorczej.

Pan Artur Sociński jest absolwentem Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości, ukończył również studia Executive MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk (praca dyplomowa na temat strategii banków w Polsce).

Pracę zawodową rozpoczął w 1998 r. na stanowisku analityka kredytowego w Banku Śląskim S.A. W latach 2001 – 2005 pan Artur Sociński pracował na stanowisku eksperta ds. bankowości inwestycyjnej i korporacyjnej, w latach 2006 – 2016 pełnił funkcję lidera zespołu oraz dyrektora sprzedaży korporacyjnej w bankowości korporacyjnej. Od 2016 do 2018 roku pan Artur Sociński był współzałożycielem, udziałowcem i członkiem zarządu firmy wykorzystującej WiFi do komunikacji marketingowej z użytkownikami, obecnie jest wicedyrektorem Biura Usług Finansowych w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Pan Artur Sociński zasiadał w radach nadzorczych spółek prywatnych z różnych sektorów, posiada doświadczenie w zakresie finansów przedsiębiorstw i restrukturyzacji.
Zgodnie z przedłożonymi oświadczeniami pan Artur Sociński:

• posiada pełną zdolność do czynności prawnych, o czym mowa w art. 18 § 1 Kodeksu spółek handlowych;

• nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII –XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, 587, 590 oraz 591 ustawy, o czym mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych;

• nie zachodzą wobec niego przeszkody określone w art. 4 i 7 w zw. z art. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku - o ograniczeniu prowadzenia działalność gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;

• nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Artur Sociński nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-17 Jerzy Mirgos Prezes Zarządu
2020-02-17 Paweł Korzeniowski Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.