REKLAMA

MIRBUD S.A.: Podpisanie umowy na zaprojektowanie i budowę Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej, odc. węzeł Żukowo (z węzłem) – węzeł Gdańsk Południe (z węzłem)

2021-04-16 14:00
publikacja
2021-04-16 14:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-16
Skrócona nazwa emitenta
MIRBUD S.A.
Temat
Podpisanie umowy na zaprojektowanie i budowę Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej, odc. węzeł Żukowo (z węzłem) – węzeł Gdańsk Południe (z węzłem)
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 informuje, że w dniu 16 kwietnia 2021 r. Konsorcjum firm w składzie:

• MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach, ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice (Lider Konsorcjum);

• KOBYLARNIA S.A. z siedzibą w Kobylarni, ul. Zakole 1, 86-061 Brzoza (Partner Konsorcjum);

podpisało Umowę (dalej: „Umowa”) ze Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa.

Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą: Budowa Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej z podziałem na 2 części: część nr 2: Budowa Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. Zadanie 2: węzeł Żukowo (z węzłem) – węzeł Gdańsk Południe (z węzłem).

Wartość Umowy: 776 999 999,91 zł brutto.

Termin zakończenia prac wymienionych w Umowie: 38 miesięcy od daty podpisania Umowy. Do czasu realizacji robót budowlanych nie wlicza się okresów zimowych.

Szczegółowe warunki przedmiotowej Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Informacja o podpisaniu Umowy została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na znaczną w skali Emitenta wartość Umowy oraz jej znaczenie dla Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-16 Jerzy Mirgos Prezes Zarządu
2021-04-16 Paweł Korzeniowski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki