MIRBUD S.A.: Podpisanie umowy na rozbudowę stadionu miejskiego przy al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi w trybie „zaprojektuj i wybuduj”

2019-06-05 12:53
publikacja
2019-06-05 12:53
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-05
Skrócona nazwa emitenta
MIRBUD S.A.
Temat
Podpisanie umowy na rozbudowę stadionu miejskiego przy al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi w trybie „zaprojektuj i wybuduj”
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 informuje, że w 5 czerwca 2019 r. Emitent podpisał Umowę (dalej: „Umowa”) z Miastem Łódź – Zarządem Inwestycji Miejskich z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 175, 90-447 Łódź.

Przedmiotem Umowy jest „Rozbudowa stadionu miejskiego przy al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi w trybie ‘zaprojektuj i wybuduj’”.

Wartość Umowy: 129.000.000,00 zł brutto

Termin zakończenia prac: 36 miesięcy od daty podpisania Umowy.

Szczegółowe warunki przedmiotowej Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Informacja o podpisaniu Umowy została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na znaczną w skali Spółki wartość Umowy oraz jej znaczenie dla Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-05 Jerzy Mirgos Prezes Zarządu
2019-06-05 Paweł Korzeniowski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki