REKLAMA

MIRBUD S.A.: Podpisanie Umowy przez spółkę zależną Emitenta na budowę budynków wielorodzinnych w Gdańsku

2021-09-03 12:19
publikacja
2021-09-03 12:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-03
Skrócona nazwa emitenta
MIRBUD S.A.
Temat
Podpisanie Umowy przez spółkę zależną Emitenta na budowę budynków wielorodzinnych w Gdańsku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 7 czerwca 2021 roku Emitent powziął informację, że Spółka zależna Emitenta – JHM DEVELOPMENT S.A. podpisała Umowę (dalej: Umowa) z WAMA Construction Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, 80-316 Gdańsk, ul. Kaprów 3A lok. 37.

Przedmiotem Umowy jest budowa trzech budynków wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą oraz uzyskaniem ostatecznej i bezwarunkowej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w Gdańsku, przy ulicy Wielkopolskiej.

Wartość Umowy: 42.905.000,00 zł netto.

Szczegółowe warunki przedmiotowej umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Informacja o podpisaniu Umowy została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na znaczną wartość Umowy w stosunku do skali działalności Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. co może wpłynąć na wynik finansowy i rozwój Spółki i Grupy Kapitałowej Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-03 Jerzy Mirgos Prezes Zarządu
2021-09-03 Paweł Korzeniowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki