REKLAMA

MIRBUD S.A.: Otrzymanie podpisanego listu intencyjnego na budowę zespołu produkcyjno – magazynowego w m. Cząstków Mazowiecki, gm. Czosnów

2021-12-02 15:10
publikacja
2021-12-02 15:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 42 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-02
Skrócona nazwa emitenta
MIRBUD S.A.
Temat
Otrzymanie podpisanego listu intencyjnego na budowę zespołu produkcyjno – magazynowego w m. Cząstków Mazowiecki, gm. Czosnów
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 2 grudnia 2021 r. Emitent otrzymał podpisany list intencyjny od PDC Industrial Center 171 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Plac Europejski 1, 00 – 844 Warszawa, dotyczący realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie zespołu produkcyjno – magazynowego z zapleczem socjalno – biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, obiektami towarzyszącymi w miejscowości Cząstków Mazowiecki, gm. Czosnów.

Wartość Umowy, jaką zamierzają zawrzeć MIRBUD S.A. i PDC Industrial Center 171 Sp. z o.o. wynosi: 10 800 000,00 euro netto.

O zawarciu umowy Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Informacja o podpisaniu listu intencyjnego została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na znaczną w skali Spółki wartość umowy oraz jej znaczenie dla Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-02 Jerzy Mirgos Prezes Zarządu
2021-12-02 Paweł Korzeniowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki