REKLAMA

MIRBUD S.A.: Otrzymanie podpisanego listu intencyjnego na budowę hipermarketu w Ełku

2020-03-17 12:45
publikacja
2020-03-17 12:45
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2020
Data sporządzenia: 2020-03-17
Skrócona nazwa emitenta
MIRBUD S.A.
Temat
Otrzymanie podpisanego listu intencyjnego na budowę hipermarketu w Ełku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 17 marca 2020 r. Emitent otrzymał podpisany list intencyjny od IMMO SI Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 64, 60 – 311 Poznań, dotyczący realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie hipermarketu bi1 i stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą.

Wartość Umowy, jaką zamierzają zawrzeć MIRBUD S.A. i IMMO SI Polska Sp. z o.o. wynosi: 30 509 500,00 zł netto.

Informacja o podpisaniu listu została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na znaczną w skali Spółki wartość Umowy oraz jej znaczenie dla Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-17 Jerzy Mirgos Prezes Zarządu
2020-03-17 Paweł Korzeniowski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki