MIRBUD S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 25/2019

2019-06-10 15:09
publikacja
2019-06-10 15:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Tekst_jednolity_Statutu_Spolki.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2019 K
Data sporządzenia: 2019-06-10
Skrócona nazwa emitenta
MIRBUD S.A.
Temat
Korekta raportu bieżącego nr 25/2019
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej: "Emitent") na podstawie § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 757) przekazuje korektę do raportu bieżącego nr 25/2019.

W związku z awarią sieci teleinformatycznej do raportu bieżącego ESPI nr 25/2019 nie został załączony jednolity tekst statutu MIRBUD S.A., który Emitent przekazuje niniejszym raportem.

Pozostałe zapisy raportu bieżącego nr 25/2019 pozostają bez zmian.
Załączniki
Plik Opis
Tekst jednolity Statutu Spółki.pdfTekst jednolity Statutu Spółki.pdf Tekst jednolity Statutu Spółki

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-10 Jerzy Mirgos Prezes Zarządu
2019-06-10 Paweł Korzeniowski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki