REKLAMA

MIRBUD S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 18/2021

2021-06-10 10:20
publikacja
2021-06-10 10:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2021_06_08_RB18_Zal_1.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2021_06_08_RB18_Zal_2.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2021_06_08_RB18_Zal_3.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2021_06_08_RB18_Zal_4.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2021_06_08_RB18_Zal_5.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2021_06_08_RB18_Zal_6.doc  (RAPORT BIEŻĄCY)
2021_06_08_RB18_Zal_7.doc  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2021 K
Data sporządzenia: 2021-06-10
Skrócona nazwa emitenta
MIRBUD S.A.
Temat
Korekta raportu bieżącego nr 18/2021
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej: "Emitent") na podstawie § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 757) przekazuje korektę do raportu bieżącego nr 18/2021.

Do przekazanego za pośrednictwem platformy ESPI raportu bieżącego nr 18/2021 z powodu awarii systemu teleinformatycznego nie zostały załączone pliki załączników, które Emitent przekazuje niniejszym raportem. Ponadto Emitent uzupełnia raport bieżący nr 18/2021 o Raport niezależnego biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.

Pozostała treść raportu nr 18/2021 nie uległa zmianie.
Załączniki
Plik Opis
2021_06_08 RB18 Zal 1.pdf2021_06_08 RB18 Zal 1.pdf Projekty uchwał na WZA
2021_06_08 RB18 Zal 2.pdf2021_06_08 RB18 Zal 2.pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
2021_06_08 RB18 Zal 3.pdf2021_06_08 RB18 Zal 3.pdf Sprawozdanie RN z wyników oceny sprawozdań
2021_06_08 RB18 Zal 4.pdf2021_06_08 RB18 Zal 4.pdf Raport biegłego rewidenta ws. ceny sprawozdania o wynagrodzeniach
2021_06_08 RB18 Zal 5.pdf2021_06_08 RB18 Zal 5.pdf Uchwała RN ws. przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach
2021_06_08 RB18 Zal 6.doc2021_06_08 RB18 Zal 6.doc Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji
2021_06_08 RB18 Zal 7.doc2021_06_08 RB18 Zal 7.doc Formularze dla pełnomocnika

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-10 Jerzy Mirgos Prezes Zarządu
2021-06-10 Paweł Korzeniowski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki