REKLAMA

MIRBUD S.A.: Informacja o wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie postępowania przetargowego na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz – Toruń, odc. 3

2022-01-19 15:50
publikacja
2022-01-19 15:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2022
Data sporządzenia: 2022-01-19
Skrócona nazwa emitenta
MIRBUD S.A.
Temat
Informacja o wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie postępowania przetargowego na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz – Toruń, odc. 3
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44/2021 Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: Emitent), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informuje, że powziął informację o ogłoszeniu przez Krajową Izbę Odwoławczą (KIO) wyroku nakazującego unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty konsorcjum firm w składzie: KOBYLARNIA S.A. (Lider Konsorcjum) i MIRBUD S.A. (Partner Konsorcjum) (dalej: Konsorcjum) na wykonanie zadania p.n. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz – Toruń, odcinek 3 od węzła Solec do węzła Toruń Zachód”.

Zamawiający, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, został tym samym zobligowany do unieważnienia wyboru oferty Konsorcjum, dokonania ponownego badania i oceny złożonych w postępowaniu ofert, z uwzględnieniem także oferty Konsorcjum.

Informacja o unieważnieniu wyboru oferty została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na znaczną w skali Spółki wartość oferty oraz jej znaczenie dla Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-19 Jerzy Mirgos Prezes Zarządu
2022-01-19 Paweł Korzeniowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki