REKLAMA

MIRBUD S.A.: Informacja o wyborze oferty konsorcjum firm spółki zależnej Emitenta i Emitenta na kontynuację projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5

2020-03-09 08:40
publikacja
2020-03-09 08:40
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2020
Data sporządzenia: 2020-03-09
Skrócona nazwa emitenta
MIRBUD S.A.
Temat
Informacja o wyborze oferty konsorcjum firm spółki zależnej Emitenta i Emitenta na kontynuację projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 9 marca 2020 r. Emitent powziął informację od Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, że w postępowaniu przetargowym, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: „Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz – granica województwa kujawsko- pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 2 części: Część 2 – kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Dworzysko (bez węzła) – do węzła Aleksandrowo (z węzłem) o długości około 22,4 km” jako najkorzystniejsza została wybrana oferta konsorcjum firm (dalej: „Konsorcjum”) w składzie:

• Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. z siedzibą w Kobylarni - spółka z Grupy Kapitałowej Emitenta (Lider Konsorcjum);

• MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach (Partner Konsorcjum).

Oferta złożona przez Konsorcjum spełniła wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego – Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy i uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Wartość oferty: 583 377 261,00 zł brutto

O podpisaniu Umowy Emitent poinformuje odrębnym raportem.

Informacja o wyborze oferty została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na znaczną w skali Spółki wartość oferty oraz jej znaczenie dla Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-09 Jerzy Mirgos Prezes Zarządu
2020-03-09 Paweł Korzeniowski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki