0,8480 zł
0,95% 0,0080 zł
Mirbud SA (MRB)

Informacja o wyborze oferty konsorcjum firm spółki zależnej Emitenta i Emitenta na budowę drogi wojewódzkiej w województwie dolnośląskim

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2020
Data sporządzenia: 2020-02-14
Skrócona nazwa emitenta
MIRBUD S.A.
Temat
Informacja o wyborze oferty konsorcjum firm spółki zależnej Emitenta i Emitenta na budowę drogi wojewódzkiej w województwie dolnośląskim
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 14 lutego 2020 r. Emitent powziął informację od Zamawiającego – Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, że w postępowaniu przetargowym, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: „Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98 – w formule „zaprojektuj i wybuduj”. CPV 45000000-7, 71248000-8, 45233120-6, 45316000-5, 45230000-8, 45221100-3, 45221121-6, 71320000-7, 71313000-5, 90523100-0, 71351911-5, 71351914-3, 71354000-4” jako najkorzystniejsza została wybrana oferta konsorcjum firm (dalej: „Konsorcjum”) w składzie:

- Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. z siedzibą w Kobylarni - spółka z Grupy Kapitałowej Emitenta (Lider Konsorcjum);
- MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach (Partner Konsorcjum).

Oferta złożona przez Konsorcjum spełniła wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego – Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu i uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Wartość oferty: 164 700 000,02 zł brutto

O podpisaniu Umowy Emitent poinformuje odrębnym raportem.

Informacja o wyborze oferty została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na znaczną w skali Spółki wartość oferty oraz jej znaczenie dla Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-14 Jerzy Mirgos Prezes Zarządu
2020-02-14 Paweł Korzeniowski Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.