REKLAMA

MIRBUD S.A.: Informacja o wyborze oferty Emitenta na przebudowę i rozbudowę hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynie

2021-04-30 14:56
publikacja
2021-04-30 14:56
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-30
Skrócona nazwa emitenta
MIRBUD S.A.
Temat
Informacja o wyborze oferty Emitenta na przebudowę i rozbudowę hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 30 kwietnia 2021 roku powziął informację od Zamawiającego, Gminy Olsztyn (Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn), że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „Przebudowa i rozbudowa hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynie”, została wybrana oferta Emitenta.
Wartość oferty: 194 699 999,99 zł brutto.
O podpisaniu Umowy Emitent poinformuje odrębnym raportem.
Informacja o wyborze oferty została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na znaczną w skali Spółki wartość oferty oraz jej znaczenie dla Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Jerzy Mirgos Prezes Zarządu
2021-04-30 Paweł Korzeniowski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki