REKLAMA

MIRBUD S.A.: Informacja o wyborze oferty Emitenta na budowę stadionu miejskiego w Opolu

2021-10-05 13:23
publikacja
2021-10-05 13:23
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 39 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-05
Skrócona nazwa emitenta
MIRBUD S.A.
Temat
Informacja o wyborze oferty Emitenta na budowę stadionu miejskiego w Opolu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 5 października 2021 roku powziął informację od Zamawiającego, „Zakładu Komunalnego” Sp. z o.o. w Opolu (ul. Podmiejska 69, 45 – 574 Opole), że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa Stadionu Miejskiego w Opolu, wraz z parkingami oraz infrastrukturą techniczną” została wybrana oferta Emitenta.

Wartość oferty: 208 731 000,00 zł brutto.

O podpisaniu Umowy Emitent poinformuje odrębnym raportem.

Informacja o wyborze oferty została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na znaczną w skali Spółki wartość oferty oraz jej znaczenie dla Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-05 Jerzy Mirgos Prezes Zarządu
2021-10-05 Paweł Korzeniowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki