REKLAMA

MIRACULUM S.A.: Zawarcie Aneksu nr 12 do Umowy Pożyczki z dnia 22 listopada 2017 roku

2021-03-31 10:54
publikacja
2021-03-31 10:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2021
Data sporządzenia: 2021-03-31
Skrócona nazwa emitenta
MIRACULUM S.A.
Temat
Zawarcie Aneksu nr 12 do Umowy Pożyczki z dnia 22 listopada 2017 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z Panem Markiem Kamola, Akcjonariuszem Spółki i Członkiem Zarządu Aneks nr 12 do Umowy Pożyczki z dnia 22 listopada 2017 roku (Umowa), o której Spółka informowała w raporcie bieżącym Nr 103/2017 z dnia 22 listopada 2017 roku.

Na mocy ww. Aneksu nr 12 Strony postanowiły również, że pod warunkiem wpłaty do dnia 31 marca 2021 roku kwoty 5.000,00 (pięciu tysięcy 00/100) złotych brutto, pozostała część odsetek przysługujących Pożyczkodawcy w kwocie 58.578,08 (pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem 08/100) złotych brutto zostaje umorzona z dniem 31 marca 2021 roku.

Spółka dokonała spłaty kwoty 5.000,00 (pięć tysięcy 00/100) złotych tytułem odsetek pomniejszonej o należny podatek, wobec czego, wskutek ziszczenia się warunku zastrzeżonego w Aneksie nr 12, pozostała należność w kwocie 58.578,08 (pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem 08/100) złotych brutto zostaje umorzona z dniem 31 marca 2021 roku.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-31 Marek Kamola Członek Zarządu
2021-03-31 Sławomir Ziemski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki