REKLAMA

MIRACULUM S.A.: Wybór biegłego rewidenta

2021-06-11 16:49
publikacja
2021-06-11 16:49
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 43 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-11
Skrócona nazwa emitenta
MIRACULUM S.A.
Temat
Wybór biegłego rewidenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Miraculum S.A. („Spółka”), informuje, że w dniu 10 czerwca 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 6/06/2021, na podstawie której dokonała wyboru Spółki CWSP Audyt Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000402544, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 3767, do przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku, badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2021 rok, przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku oraz badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2022 rok.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-11 Marek Kamola Członek Zarządu
2021-06-11 Sławomir Ziemski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki