REKLAMA

MIRACULUM S.A.: Wybór audytora

2019-11-28 16:28
publikacja
2019-11-28 16:28
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 94 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-28
Skrócona nazwa emitenta
MIRACULUM S.A.
Temat
Wybór audytora
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Miraculum S.A. informuje, że w związku z podjęciem przez Radę Nadzorczą Miraculum S.A., uchwały, na podstawie której wybrano jako biegłego rewidenta/audytora firmę CSWP Audyt Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (00-336) przy ul. Kopernika 34 oraz powierzono jej badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku oraz przegląd śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku, Spółka w dniu 28 listopada 2019 roku otrzymała dwustronnie podpisany egzemplarz umowy o badanie i przegląd sprawozdania finansowego zawartej w dniu 20 listopada 2019 roku.

CSWP Audyt Sp. z o.o. Sp. k. wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3767.

Miraculum S.A. korzystała z usług CSWP Audyt Sp. z o.o. Sp. k. w zakresie badania jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-28 Tomasz Sarapata Członek Zarządu
2019-11-28 Sławomir Ziemski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki